Instagram Logo
Facebook Logo
Telefon Piktogramm
Kalendar Piktogramm
Kartenpin Piktogramm
Uw specialist voor tuin en vijvers
in Rees direct over de grens in Duitsland
Op de contactpagina vindt u onze telefoonnummers, een contactformulier en ons e-mailadres.

Bouw van putten

De bouw van putten speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het tuinlandschap. De putten leveren waardevol grondwater voor vijvers, bloemen, gazons en andere gewassen. Daarom zijn putten erg aantrekkelijk voor alle tuinliefhebbers en voor degenen die dat nog steeds willen worden! De eerste stap in die richting is de planning, u moet daarbij rekening houden met een aantal dingen.

 

Boor-en ramput

De putten worden gebruikt voor grondwaterwinning. We maken onderscheid tussen een ramput en een boorput. Afhankelijk van uw uitgangspositie zijn beide opties waardevolle investeringen, waarbij u kunt besparen op de drinkwater- en rioolwaterkosten en uw eigen watervoorziening kunt gebruiken.

 

De toepassingsgebieden van putten

De putten zijn overal daar nuttig waar grondwater kan worden gebruikt om planten en gazons te irrigeren. Bovendien bieden waterputten ook de mogelijkheid om huishoudwater te leveren via grondwater - of als verzamelpunt voor bluswater. In de landbouw bijvoorbeeld zorgen bijvoorbeeld beregeningsputten voor irrigatie van velden of kassen.

 

Voorwaarden voor de constructie van putten

De lokale bodemgesteldheid en het grondwaterniveau ter plaatse zijn twee belangrijke factoren die we bij iedere bouw van een put voor u in de gaten houden. Bij gebrek aan openbare kennis over bodemlagen en waterdiepte is het altijd nuttig om informatie te verkrijgen uit putten die al in de buurt zijn gebouwd. Bovendien geven de geologische kaarten van de nadere omgeving een overzicht van de grondwatersituatie ter plaatse. Door onze jarenlange ervaring in de aanleg van putten zijn we vaak in staat om de bodemlagen op sommige locaties te evalueren.

 

Putten boren - we doen het!

We boren putten met een diepte tot 24 meter binnen een straal van 90 kilometer rond Rees - vakkundig en professioneel. Daarbij beoordelen we eerst de locatie van de toekomstige put. In de eerste plaats laat u ons zien waar mogelijk aanvoerlijnen en belemmeringen bestaan in het gebied van de boorlocatie. Vervolgens behandelen we de vragen over de vereiste hoeveelheid water (ook: volume) en de gewenste waterdruk. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zullen wij het toepassingsgebied bepalen: De diameter van de boorputbuizen speelt een rol, maar ook de gewenste diepte van de put en de lengte van het filtertraject.

 

Voorwaarden voor de boorput

Met onze compacte kettingboormachine kunnen we ook door garages en poorten rijden. De garages en poorten moeten één meter breed en twee meter hoog zijn. De boringen vereisen ook veel water: We hebben ongeveer 500 liter water nodig van de watertoevoer die u tot nu toe gebruikt. Na het boren bouwen wij filter- en bevestigingsbuizen in, voegen wij indien nodig grind in het filterbereik aan en voegen wij granulaat toe om de bovenste lagen af te dichten. Dat is met name van belang in het geval van drinkwaterputten, om te voorkomen dat er verontreinigende stoffen in het milieu terechtkomen.

 

De ramput voor kleinere hoeveelheden water

De Nortonpijp of ramput is een ramfilter. Om een put te bouwen, worden (met hennep en moffen) uitgeruste buizen met een hand- of elektrische stamper in de grond gedreven. Vanwege hun lagere wateropbrengst worden ramputten vaak alleen gebruikt wanneer er kleine hoeveelheden water nodig zijn. Bijvoorbeeld irrigatie van de tuin of watervoorziening voor huishoudelijk gebruik. We bouwen ramputten in een straal van 90 km rondom de vestiging Rees.

 

Speciale eisen voor de ramput

Bij het bouwen van een put overwegen we verschillende dingen. Zo mag het gemiddelde stilstaande grondwaterniveau bijvoorbeeld niet lager zijn dan 7 meter. Als het dieper is, laat een conventionele roterende en zuigerpomp het snel afweten, omdat de maximale transportdiepte 8 meter is.

Om onnodige schade aan de rampiek te voorkomen, boren we in geval van een ramput eerst met een grondboor naar het grondwaterniveau. Vervolgens combineren we de vereiste putpijpen met hennep, dichtingsmiddelen en een smalle mof van smeedstaal. We bieden de buizen zelf aan in verschillende diameters. We gebruiken hoogwaardige, tegen vervorming resistente DIN-wandbuizen met een wanddikte van 4,08 mm zonder uitzondering.

Putten onderhouden, makkelijk gedaan

In de loop der jaren hebben we veel ervaring opgedaan met het beroepsmatig onderhoud van putten: Bijvoorbeeld, als het vermogen van een put of pomp wordt verminderd, kunnen geoxideerd ijzer en mangaan de boorpijp verstoppen en zo de waterprestatie van uw put verlagen. Hier helpt u de Holzum Brunnenregenerat, om de blokkade op te lossen. Als het probleem aan de putpomp ligt, zorgen we voor de vakkundige reparatie: Bel ons en maak een afspraak met onze experts om het probleem te achterhalen!

 

Deze ramfilters laten meer water door

Naast de standaard ramfilters bieden we ook onze zelfontwikkelde ramfilters aan. Ze bieden een bovengemiddelde waterdoorlaatbarheid en zijn gemaakt van gegalvaniseerde, gelaserde stalen buizen. Zij worden omringd door een fijnmazige filterkous alsmede een slagbestendige ribbelfilterbuis. We bieden onze ramfilters aan in lengten van 1,6 m en 2,05 m.

Meer informatie over de aanleg van putten

Wilt u uw eigen put of ramput maken? Geen probleem, wij voorzien u van het noodzakelijke materiaal voor de verwezenlijking en lenen u het materiaal dat u nodig heeft zoals grondboren, ventielboren of hand- en elektrische stampers. Wanneer u een put zelf bouwt, kiest u buizen met een diameter van ten minste 5“, zodat onderwaterpompen bij de installatie niet verstrikt kunnen raken.

 


Laat u zich inspireren!

Bezoek onze grote show van vijers en toebehoren in Rees: Op een oppervlak van 13.000 vierkante meter vind u veel voorbeelden voor een ontwerp van uw tuin. Wij adviseren u, helpen u bij de planning en de implementatie en geven u tips voor het onderhoud van uw huidige en toekomstige tuin. Let op - onze show is ook op zondag open (zonder advies en verkoop / niet geopend op feestdagen).

 

 • uw specialisten
  voor tuin en vijver
 • Open op zondag
  van 11 tot 17 uur*
 • Met een grote show
  van vijvers en toebehoren
 • Direct over de
  Duitse grens

* Niet open op feestdagen.